Office: (416) 960-3676 | Emergency phone: (416) 712-3676

arrested

[av_notification title=” color=’orange’ border=’dashed’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’normal’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’] رفع مسؤلیت: این توضیحات به عنوان مشاوره حقوقی به حساب نمی آیند. قبل از گرفتن هرگونه تصمیمی که ممکن است در موضع حقوقی شما تاثیر بگذارد با وکیل دعاوی مذاکره نمایید. شما به عنوان موکل من به حساب نمی آیید مگر اینکه من را استخدام کرده باشید. خواندن این سایت و یا فرستادن ایمیل به من به معنی استخدام کردن من نیست.
[/av_notification]

[av_toggle_container initial=’0′ mode=’accordion’ sort=”] [av_toggle title=’بازداشت یا زندان‘ tags=”] تحت بازداشت بودن یعنی اینکه توسط پلیس دستگیر شده اید و به جرمی متهم خواهید شد. بازداشت به این معنی است که پلیس کنترل حرکات شما را بدست گرفته و میتواند به صورت فیزیکی یا با امر کردن، شما را به اطاعت خود دربیاورد[/av_toggle] [av_toggle title=’حق مشاوره با وکیل‘ tags=”] پلیس موظف است به شما بگوید که اگر وکیل ندارید برایتان وسایل تماس با یک وکیل تسخیری را فراهم می نماید. وکیل تسخیری وکیلی است در استخدام دولت، و می تواند تا موقعی که در ایستگاه پلیس هستید با شما مشاوره حقوقی رایگان داشته باشد. گفتگوی شما با وکیل تسخیری، همانند مشاوره شما با وکیل شخصیتان، محرمانه است
[/av_toggle]

[av_toggle title=’با چه کسی میتوانید صحبت کنید‘ tags=”] شما حق دارید که به محض بازداشت با وکیل مورد نظرتان صحبت کنید. پلیس موظف است تلفنی (معمولا در ایستگاه پلیس) را در دسترس شما قراردهد. هنگامی که تلفنی را در دسترس شما قرار دادند با وکیل خود تماس بگیرید. این تماس باید در محل محفوظی انجام بگیرد تا کسی نتواند به حرفهایی که شما به وکیل خود میگویید گوش بدهد. حتما از فرصت خود برای تماس گرفتن با وکیلتان قبل از جواب دادن به پرسشهای پلیس استفاده کنید. حتی اگر ساعت 2 صبح روز تعطیل باشد میتوانید با تلفن موبایل من با شماره 3676 712 (416) تماس بگیرید. وظیفه من است که بتوانم خود را برای تماسهای بازداشت آماده نگهدارم. گاهی از اوقات پلیس به شما پیشنهاد فرصت تماس با وکیلتان را نمیدهد یا سعی میکند شما را ترغیب کرده از موضوع صرف نظر نمایید. در مورد داشتن فرصت برای تماس با وکیلتان پافشاری کنید حتی اگر پلیس برایتان مشکل ایجاد کند.

همچنین پلیس وظیفه دارد تا تلفنی را در دسترس شما قرار دهد معمولا برای اینکه بتوانید با یکی از اعضای خانواده تان تماس بگیرید و آنها را از شرایط خودتان با خبر کنید. بر اساس تجربه من، پلیس معمولا این کار را نمی کند و تلفن شما را فقط برای تماس گرفتن با وکیل محدود میکند. اگر احتیاج به تامی تلفن دومی دارید شما میتوانید در مورد این حقتان پافشاری کنید.
[/av_toggle]

[av_toggle title=’حق شما برای سکوت کردن‘ tags=”] پلیس وظیفه دارد به شما بفهماند که شما موظف نیستید حرفی بزنید ولی اگر چیزی بگویید گفته شما نوشته خواهد شد یا بر روی نوار ویدیویی ضبط خواهد گردید تا از آن به عنوان شواهد برعلیه شما استفاده شود. آنهابه خواندن از روی دفترچه شان این مورد را به شما هشدار خواهند داد. پس از خواندن این هشداربرای شما بهتر است سکوت کنید مگر اینکه واقعا بخواهید قاضی گفته های بعدی شما را بشنود.

هنگامی که دستگیر میشوید یا تحت بازداشت قرار میگیرید محبور نیستید به پلیس هیچ حرفی بزنید. مسولیت تصمیم اینکه بخواهید به پلیس در مورد دلیل بازداشت صحبت کنید تماما با خودتان است، اما بهتر است این تصمیم را پس از مشاوره با وکیل اتخاذ نمایید. در طی تمام دوران تجربه من در این زمینه، کمتر کسی بوده است که پس از صحبت کردن با پلیس بعد از دستگیری، شرایط بهتری برای خود ایجاد کرده باشند. در حقیقت اغلب چاه بزرگتری برای خود میکنند.

[/av_toggle]

[av_toggle title=’معرفی به پلیس‘ tags=”] در اداره پلیس، پلیس سعی در مشخص کردن هویت و دریافت اطلاعاتی از قبیل اینکه شما کجا زندگی یا کارمیکنید خواهد نمود. شما تحت شرایط خاصی موظف هستید هویت خود یا تاریخ تولدتان خودتان را به پلیس اطلاع دهید. اگر خودتان را معرفی کردید نمیتوانید دروغ بگویید چون به جرایم دیگری متهم خواهید شد. اگر از معرفی خود امتناع بکنید، پلیس میتواند برای تشخیص هویت شما را در بازداشت نگهدارد.
[/av_toggle]

[av_toggle title=’آزمایش بازدم‘ tags=”] اگر به اتهام نوشیدن مشروب و رانندگی کردن تحت بازداشت باشید، پلیس میتواند ازشما درخواست نمونه بازدم بکند. قبل از دادن نمونه بازدم از فرصت خود برای صحبت کردن با وکیل استفاده کنید ولی به خاطر داشته باشید امتناع ازدادن نمونه بازدم به درخواست قانونی افسر پلیس جرمی جنایی به حساب می آید. ولی شما موظف نیستید به هیچ آزمایش دیگری از فبیل زدن نوک انگشتان به بینی یا راه رفتن روی یک خط راست تن بدهید. همچنین مجبور نیستید به سوالاتی از نوع “امشب چقدر مشروب نوشیده اید” جواب دهید.
[/av_toggle]

[av_toggle title=’حق داشتن مترجم‘ tags=”] اگر انگلیسی زبان اول شما نیست در صحبت با پلیس دقت بسیار بکنید. در استتفاده از مترجم اصرار بورزید. پیش می آید که افرادی که انگلیسی زبان دوم او نیست تحت فشار بازداشت هنگام صحبت دچار مشکلات زیادی میشود. ولی این زمان دقیقا وقتی است که هر کلمه به حساب می آید و گیج شدن، زمینه ساز مشکلات بعدی خواهد شد. اگر در هنگام صحبت کردن با پلیس احساس میکنید که به صحبتها را کاملا نمی فهمید، به آنها بفهمانید به چه زبانی صحبت میکنید و تقاضای مترجم بنمایید.
[/av_toggle]

[av_toggle title=’جستجوی بدنی شما توسط پلیس‘ tags=”] پلیس حق دارد شما را در هنگام بازداشت جستجوی بدنی بکند. آنها مجازند تا بدن شما بگردند تا مطمین شوند شما اسلحه ای حمل نمیکنید. همچنین میتوانند شما را برای پیدا کردن شواهد مربوط به جرمی که به آن متهم شده اید بگردند. آنها در برخی شرایط خاص میتوانند شما را با لخت کردن بازجویی نمایند. اگر خواستند این کار را انجام دهند، اینکار باید دراداره پلیس یا محلی پوشیده و به صورتی که الزاما حالت تحقیرکننده یا مرعوب کننده نداشته باشد. هنگامی که دستگیر شده اید یا تحت بازداشت هستید موظف نیستید به آزمایشات دیگری از قبیل اثر دندان یا نمونه دی ان ای، DNA تن بدهید. ولی اگر دماغتان را بگیرید و دستمال را دور بیاندازید میتوانند از آن استفاده کنند.
[/av_toggle]

[av_toggle title=’آزاد شدن‘ tags=”] پس از اتمام تحقیقات، پلیس ممکن است تصمیم بگیرد شما را با سوگند به حضور در دادگاه در آینده، آزاد کند. در اینصورت، ممکن است شما موظف شوید تا خاتمه پرونده تان در دادگاه شرایطی را رعایت کنید. این به معنی تعهد شما به افسر مسؤل پرونده برای رعایت شرایط محوله به حساب می آید. اگر شما این شرایط را نپذیرید، پلیس میتواند شما را تا هنگامی که به حضور قاضی برسید در بازداشت نگهدارد. اگر اتهام وارده به شما جدی باشد یا اگر سابقه جنایی داشته باشید، ممکن است پلیس تقاضا کند تا تا تاریخ محاکمه در بازداشت باقی بمانید. در این صورت تا آورده شدن به حضور قاضی در بازداشت باقی میمانید. سپس دادرسی ضمانت در مورد شما انجام خواهد شد. یکی از بهترین دلایل برای تماس با وکیل از بازداشتگاه، کرفتن کمک برای آماده شدن در مورد دادرسی ضمانت میباشد. شما برای آزاد شدن به فردی به عنوان ضامن با ارائه برخی مدارک مالی احتیاج دارید. اینکه آیا آزاد میشوید یا نه و اینکه اگر آزاد شدید تحت چه شرایطی خواهد بود، بستگی به آمادگی شما به این دادرسی دارد.
[/av_toggle]

[av_toggle title=’دیگر چه میتوانید بکنید‘ tags=”] نحوه رفتار شما به افسران پلیس اغلب تاثیر بسیاری بر رفتار آنان با شما دارد. بی ادب نباشید. البته این به این معنی نیست که از حق و حقوقتان صرف نظر بکنید. این بدین معنی است که رفتار شما با آنها مثل رفتارتن با راننده اتوبوسی باشد که سوار آن هستید: مودبانه. فکر کنید آنها افرادی هستند که وظیفه ای دارند و در حین انجام آن میباشند. اغلب اوقات با فرد بازداشت شده غرض شخصی ندارند. آنها فقط بر اساس دستور افسری دیگر یا بر اساس گزارش شاهدی انحام وظیفه میکنند. ولی اگر پلیس بی ادبی کرد، غیر منصفانه یا خشن برخورد کرد، محکم بر تقاضای تماس با وکیل پافشاری کنید، و اگر این هم کار نکرد سکوت اختیار کنید، بقیه مسیر را با دهان بسته طی کنید. بدام نیفتید و حد اقل کسی نمی تواند بعدا شما را در اداره پلیس به اشتباه متهم کند.
[/av_toggle]

[/av_toggle_container]