Office: (416) 960-3676 | Emergency phone: (416) 712-3676
کتک زدن همسر، خشونت خانوادگی

کتک زدن همسر، خشونت خانوادگی

کتک زدن همسر /  خشونت خانوادگی

این یک بخش اختصاصی در قانون به حساب می آید. در اغلب مواقع این دسته از پرونده ها میتوانند برای وکلا ی مدافع و موکلین بسیار مشکل باشند. این دسته از پرونده ها که به آن خشونت خانوادگی نیز خطاب میشود، میتواند شامل ادعای خشونت یا تهدید به خشونت مابین دو فرد که ارتباط نزدیک با یکدیگر دارند از قبیل زن و شوهر، دگرباشانی که با هم زندگی میکنند و یا دو فرد که رفاقت سطحی با یکدیگر دارند نیز بشود. به دلیل حساس بودن این پرونده ها، آنها را به گروه خاصی از دادستانها برای کارشناسی میفرستند. “گروه خشونت خانوادگی” در تمام دفاتر دادستانی در انتاریو تشکیل شده اند، و در برخی از مواقع دادگاه های خاصی برای بررسی این پرونده ها تشکیل شده اند. این پرونده ها معمولا به چهار بخش تقسیم می شوند:

1.  شکایت های استراتژیک:

ادعای یکی از طرفین به قصد پیشبرد پرونده در دادگاه طلاق، بنا به حسادت یا به قصد انتقام. به عنوان مثال من دهها پرونده داشته ام که در آن یکی از طرفین به ابراز تهدید (دهنت را ببند وگرنه میکشمت، از فامیلت متنفرم، این خانه را با همه شما آتش میزنم) متهم شده و درست شب قبل از برگذاری یک دادگاه خانواده مهم این ادعا به گوش پلیس رسانده شده و “قربانی”از این ادعای اتفاقی که در گذشته افتاده برای دسترسی اختصاصی به خانه محل زندگی و گرفتن سرپرستی فرزندان استفاده میکند. همچنین موکلینی داشته ام که ازرابطه نامشروع یا رفتار مشکلات ساز طرف دیگر عصبانی شده و به پلیس زنگ زده اند.

2. ارتقاء خشونت مرضی الطرفین و دوی سرعت برای زنگ زدن به پلیس:

در طرف مرتبا با یکدیگر جر و بحث میکنند و هردو بطور جزئی دست روی دیگری بلند کرده اند. به عنوان مثال یکی بشقابی پرت میکند و دیگری او را هل میدهد، یکی می خواهد آنجا را ترک کند و دیگری جلوی او را میگیرد، و مواردی از این قبیل. با مرور زمان اوضاع از دست میرود و به پلیس زنگ زده میشود. هرکس که زودتر به پلیس زنگ بزند دست بالا را خواهد داشت،  و پلیس ظاهر قضیه را در نظر خواهد گرفت.

3. “خطای اول” به دلیل مستی – استرس:

به هر دلیلی، یکی از زوجین-افراد-دوستان به نقطه شکستن میرسد، و در آن حالی که بدور از شخصیت اوست کنترل خود را از دست داده و  دست به خشونت میزند. خاطی با احساس گناه شدید روبرو شده و نیاز به تغییر را درک میکند. این اولین قدم برای پذیرفتن وجود مشکل و ضرورت تغییر است.

4. “کسی که همسر خود را همیشه” کتک میزند:

اینگونه موارد نادر هستند، ولی محدود به خشونت مرد بر علیه زن نمیشوند. بطور کلی برخورد دادستانی به مقوله خشونتهای خانوادگی برای برخورد با اینگونه موارد وحشتناک شکل گرفته است. آن روزهائی که زنان از ترس ورود هیولائی به زندگیشان فلج میشدند رو به پایان اند و برای پایان دادن به این چرخه خشونت منابع فراوانی در دسترس قرار گرفته است.

5. پس گرفتن ادعا: دادن کنترل به شاکی در پروسه حقوقی:

یکی از پیچیده ترین بخشهای دفاع ار متهمین به خشونت خانوادگی شامل ارائه صحیح موقعیت به شاکی برای پس گرفتن، تغییر دادن یا اصلاح کردن ادعای خود میباشد. در برخی از مواقع دادستان در راستای شکستن چرحه خشونت با شاکی مانند کودک … یا حتی بدتر از آن …رفتار میکند. گاهی اشخاص به پلیس زنگ میزنند فرصتی پیدا میکنند تا در مورد رفتار خود تامل کنند، و متوجه شوند که اشتباه کرده اند. چطور میتوانند صدایشان را به گوش مقامات برسانند؟ من تا کنون صدها پرونده داشته ام که شاکی ادعای قبلی خود در مقابل پلیس را “پس گرفته” است. برخی از مواقع حتی شاکی ها خودشان من را استخدام کرده اند تا با من در مورد این بخش نگران کننده از قانون مشورت کنند.  هر پرونده ای شامل واقعیتهای خاص خود است ولی هیچ شکی نیست که برای بسیاری از زوجها که در چرخه قوانین جنائی گرفتار آمده اند، سریعترین راه برای خاتمه دادن به پرونده بهترین راه است.

ارتباط با منابعی که میتوانند به شما کمک کنند:

اینکه بهترین راه حل برای شما استخدام وکیل جهت کمک به شما در گرفتن طلاق از همسرتان است یا ملاقات با مشاور برای برخورد با مسائل فردی، من فقط میتوانم بگویم که من از بساری از وکلای جنائی در انتاریو تجربه بیشتری در مورد پرونده های خشونت خانوادگی دارم. تقریبا 65 درصد از پرونده های من در چارچوب پرونده های خشونت خانوادگی قرار میگیرند. من بهترین تجربه و بهترین منابع را در اختیار دارم تا بتوانم در اسرع وقت و به بهترین وجه برای عبور کردن از این مشکلات به شما کمک کنم.